Inicio Congresses & EventsCongresos y eventosBatzarrak eta Ekitaldiak

  Congresses & EventsCongresos y eventosBatzarrak eta Ekitaldiak

   

  Copia de foto 053_CambioClimático23-240407

  Congresses & Events

  Since its founding in, TISA has worked as the sole or joint manager and co-ordinator in the organisation and production of the most significant congresses and events held in the Autonomous Community of the Basque Country. Our experience in the organisation, management and production of all manner of events, working meetings, national and international congresses, official openings, presentations, anniversary celebrations, etc. enables us to tackle projects of all sizes and in all areas with the same assurances of commitment and success. We advise, plan and manage the technical organisation of congresses and meetings:

  • Presentation of candidacies.
  • Management of registration and accommodation.
  • Technical secretariat work: hiring & co-ordination of services and suppliers.
  • Scientific secretariat work: communication management.
  • Administrative secretariat work: keeping of accounts and invoicing of registrations.
  • Secretarial work for commercial exhibitions and sponsorships

  TISA is a member of the Basque Association of Congress Organisers (OPCs), the Spanish Federation of OPCs and EFAPCO (the European Federation of Congress Organisers), and as such has partnership and co-operation agreements with the leading firms in the sector.

  OPC pais vasco
  OPC España
  EFAPCO

  Copia de foto 053_CambioClimático23-240407

  Congresos y Eventos

  Desde su constitución en 1975, TISA ha estado y está presente en la organización de los congresos y eventos más significativos que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma Vasca, gestionando y coordinando la organización y producción total o parcial de los mismos. Nuestra experiencia en la organización, gestión y producción de todo tipo de eventos y de reuniones de trabajo, congresos nacionales e internacionales, inauguraciones, presentaciones, aniversarios, etc., nos permite afrontar proyectos de diferentes envergaduras y temáticas, comprometiéndonos al éxito de los mismos. Asesoramos, planificamos y gestionamos la Organización Técnica de congresos y reuniones:

  • Presentación de candidaturas.
  • Gestión de inscripciones y alojamiento.
  • Secretaría técnica. Contratación y coordinación de servicios y proveedores.
  • Secretaría científica. Gestión de comunicaciones.
  • Secretaría administrativa. Control de cuentas y facturación inscripciones.
  • Secretaría de exposición comercial y patrocinios.

  TISA, por su pertenencia a la Asociación Vasca de OPC,  Empresas Organizadoras de Congresos, Federación Española de OPC y EFAPCO, Federación Europea de OPC, mantiene alianzas y coopera con las empresas más relevantes del sector.

  OPC pais vasco
  OPC España
  EFAPCO

  Copia de foto 053_CambioClimático23-240407

  Batzarrak eta Ekitaldiak

  1975ean eratu zenez geroztik, TISAk presentzia izan du –eta izaten jarraitzen du- Euskal Autonomia Erkidegoan egin diren batzar eta ekitaldi garrantzitsuenetan, haien antolaketa eta ekoizpen osoa edo partziala kudeatuz eta koordinatuz. Era guztietako ekitaldiak, lan-bilerak, batzar nazional eta nazioartekoak, inaugurazioak, aurkezpenak, urteurrenak eta gisa berekoak antolatzeko, kudeatzeko eta ekoizteko lanetan dugun esperientziari esker, neurri desberdineko eta gai ugariko proiektuei heltzeko gaitasuna dugu, haien arrakasta bermatzeko konpromisoarekin. Aholkularitza eskaintzen dugu batzar eta bileren Antolaketa Teknikorako, horien plangintzaz eta kudeaketaz arduratzeaz batera:

  • Hautagai-zerrenden aurkezpena.
  • Izen-emateen eta ostatuen kudeaketa.
  • Idazkaritza teknikoa. Zerbitzu eta hornitzaileen kontratazioa eta koordinazioa.
  • Idazkaritza zientifikoa. Komunikazioen kudeaketa.
  • Idazkaritza administratiboa. Kontuen kontrola eta izen-emateen fakturazioa.
  • Erakusketa komertzialaren eta babesletzen idazkaritza.

  TISA Batzarren Antolatzaile Profesionalen -OPC Enpresak- Euskal Elkartearen, OPC Enpresen Espainiar Federazioaren eta EFAPCOren –OPC Enpresen Europar Federazioa- kidea da, eta horren bidez baditu itunak sektoreko enpresa garrantzitsuenekin eta haiekin kooperatzen du.

  OPC pais vasco
  OPC España
  EFAPCO

  Compartir