Inicio Permanent Secretariat ServicesSecretarías permanentesElkarte eta Sozietateen Idazkaritza iraunkorrak

  Permanent Secretariat ServicesSecretarías permanentesElkarte eta Sozietateen Idazkaritza iraunkorrak

  Servicios integrales a empresas

  Permanent Secretariat Services for Associations and Societies

  All-round management of the needs of associations and societies, including:

  • Updating of databases of members. Registrations & deregistrations.
  • Membership fee management.
  • Correspondence. Communications. Calls for meetings.
  • Organisation of general meetings, working meetings, courses.
  • Drawing up of minutes.
  • Updating of websites.
  • General advisory services.

  Servicios integrales a empresas

  Secretarías permanentes de Asociaciones y Sociedades

  Gestionamos de una manera integral las necesidades de Asociaciones y Sociedades.

  • Actualización de bases de datos de asociados.Altas, bajas.
  • Gestión de cuotas.
  • Correspondencia. Comunicaciones, Convocatorias.
  • Organización de juntas, reuniones, cursos.
  • Redacción de actas.
  • Actualización de la página web.
  • Asesoramiento general.

  Servicios integrales a empresas

  Elkarte eta Sozietateen Idazkaritza iraunkorrak

  Elkarte eta Sozietateen beharrak kudeatzen ditugu modu integralean.

  • Bazkideen datu-baseen eguneraketa. Altak, bajak.
  • Kuoten kudeaketa.
  • Korrespondentzia. Komunikazioak. Deialdiak.
  • Batzar, bilera eta ikastaroen antolaketa.
  • Akten erredakzioa.
  • Webgunearen eguneraketa.
  • Aholkularitza orokorra.

  Compartir