Campos obligatorios (*) / Eremu guztiak nahitaezkoak dira (*) / This is a required field  (*)

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, las personas inscritas consienten el tratamiento automatizado de los datos remitidos a APTE, PCTB y TISA. Todos estos datos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los interesados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado, mediante petición escrita y adjuntando copia del documento acreditativo de su identidad a aptebizkaia35@parke.eus
Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, izena ematen duten pertsonek onetsi egiten dute APTE, PCTB eta TISAra bidalitako datuen tratamendu automatizatua. Datu hauek guztiak beharrezkoak dira hitzartutako zerbitzuak emateko, bai eta zure interesekoak izan litezkeen etorkizuneko zerbitzuetarako ere. Fitxategi automatizatuak ikusteko, zuzentzeko eta, kasua bada, ezabatzeko eskubidea egikaritu daitekeela jakinarazten zaie interesdunei, idazki bidez eskatu eta identitatea egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiz gero, aptebizkaia35@parke.eus helbidera.
Pursuant to the Spanish Personal Data Protection Act 3/2018, by registering you agree to the automated processing of the data sent to APTE , PCTB and TISA. The data are necessary to provide the agreed services, along with future services that may be of interest. The interested parties are hereby informed of their right to access, rectify and, as applicable, delete the personal data to be included in the automated file, when so requested in writing and attaching a copy of the document accrediting their identity document to aptebizkaia35@parke.eus