Europa Jauregia, Gasteiz, 2021ko Azaroaren 29 eta 30a 29 y 30 de Noviembre 2019, Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz.

Kontsultak / Consultas

Tel. 944 243 997

reunion@tisasa.es