Data:  Ekainaren 18 / Fecha: 18 de junio
Formatua: Aurrez aurrekoa edo On-line / Formato: Presencial u On-line
Ordutegia: 09:00etatik – 13:30etara / Horario: 09:00h. – 13:30h.
BEC – Barakaldo
Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, izena ematen duten pertsonek onetsi egiten dute Basquetour eta TISAra bidalitako datuen tratamendu automatizatua. Datu hauek guztiak beharrezkoak dira hitzartutako zerbitzuak emateko, bai eta zure interesekoak izan litezkeen etorkizuneko zerbitzuetarako ere. Fitxategi automatizatuak ikusteko, zuzentzeko eta, kasua bada, ezabatzeko eskubidea egikaritu daitekeela jakinarazten zaie interesdunei, idazki bidez eskatu eta identitatea egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiz gero, letsMICE2021@tisasa.es helbidera.

Tel.: 944 243 997

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, las personas inscritas consienten el tratamiento automatizado de los datos remitidos a Basquetour y TISA. Todos estos datos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los interesados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado, mediante petición escrita y adjuntando copia del documento acreditativo de su identidad a letsMICE2021@tisasa.es

Tel.: 944 243 997