HERRI ADMINISTRAZIOETAKO KUDEAKETA AURRERATUARI BURUZKO VIII. BILTZARRA
Data: Maiatzaren 26
Formatua: Aurrez aurrekoa edo On-line
Ordutegia: 09:00etatik – 13:30etara.
Europa Biltzar Jauregia. María de Maeztu entzunaretoa.
VIII CONGRESO DE GESTIÓN AVANZADA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fecha: 26 de mayo
Formato: Presencial u On-line
Horario: 09:00 – 13:30h.
Palacio de Congresos Europa. Auditorio María de Maeztu.
Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, izena ematen duten pertsonek onetsi egiten dute Q-epea eta TISAra bidalitako datuen tratamendu automatizatua. Datu hauek guztiak beharrezkoak dira hitzartutako zerbitzuak emateko, bai eta zure interesekoak izan litezkeen etorkizuneko zerbitzuetarako ere. Fitxategi automatizatuak ikusteko, zuzentzeko eta, kasua bada, ezabatzeko eskubidea egikaritu daitekeela jakinarazten zaie interesdunei, idazki bidez eskatu eta identitatea egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiz gero, reunion@tisasa.es helbidera.

Tel.: 944 243 997

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, las personas inscritas consienten el tratamiento automatizado de los datos remitidos a Q-epea y TISA. Todos estos datos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los interesados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado, mediante petición escrita y adjuntando copia del documento acreditativo de su identidad a reunion@tisasa.es

Tel.: 944 243 997