JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

Auditorio Francisco de Vitoria – Palacio de Congresos Europa

10:00 – 13.00 H

TALLER 3:  Cuando ya no esté: cómo vivir sanamente el duelo.  (Abierto a la ciudadanía)

Nerea Alonso:  Psicóloga Cuidados Paliativos.  Hospital San Juan de Dios de Santurtzi.

AZAROAK 4, OSTEGUNA

Francisco de Vitoria Auditoriuma – Europa Biltzar Jauregia

10:00 – 13.00 H

3. TAILERRA: Neu ez nagoenerako: nola bizi dolua modu osasuntsuan. (Herritarrei irekita)

Nerea Alonso:  Psikologoa. San Juan de Dios Hospitalea. Santurtzi.

Campos obligatorios (*) / Eremu guztiak nahitaezkoak dira (*)

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, las personas inscritas consienten el tratamiento automatizado de los datos remitidos a ABFyC y TISA Congresos. Todos estos datos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los interesados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado, mediante petición escrita y adjuntando copia del documento acreditativo de su identidad a conferencia@tisasa.es
Tel.: 944 233 147
Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, izena ematen duten pertsonek onetsi egiten dute ABFyC eta TISAra bidalitako datuen tratamendu automatizatua. Datu hauek guztiak beharrezkoak dira hitzartutako zerbitzuak emateko, bai eta zure interesekoak izan litezkeen etorkizuneko zerbitzuetarako ere. Fitxategi automatizatuak ikusteko, zuzentzeko eta, kasua bada, ezabatzeko eskubidea egikaritu daitekeela jakinarazten zaie interesdunei, idazki bidez eskatu eta identitatea egiaztatzen duen agiriaren kopia erantsiz gero, conferencia@tisasa.es helbidera.
Tel.: 944 233 147